COMPANY HEADQUARTERS:

SELENA BOHEMIA S.R.O.

Na Strži 65/1702,
140 00 Praha 4,
Česká Republika
IČ.: 26472481

OFFICE:

SELENA BOHEMIA S.R.O.

Masarykova 307,
411 56 Bohušovice nad Ohří,
Česká Republika
IČ.: 26472481

ŘEDITEL SPOLEČNOSTI

Tomáš Jistel

416 532 004

tomas.jistel@selena.com

PRODUKTOVÝ MANAŽER

Ing. Hynek Remeš,Ph.D.

416 532 004

hynek.remes@selena.com

LOGISTICKÉ ODDELENÍ

Zdeněk Bulvas

+420 412 375 560

zdenek.bulvas@selena.com

HLAVNÍ UČETNÍ

Zdenka Svobodová

416 532 004

fax: 416 532 007

infocz@selena.com

MARKETINGOVÝ MANAŽER

Kateřina Trávníčková

416 532 004

katerina.travnickova@selena.com

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE ČECHY:

Filip Veverka

+420 777 075 109

filip.veverka@selena.com

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE MORAVA A JIŽNÍ ČECHY

Dalibor Jurčík

777 075 108

dalibor.jurcik@selena.com

Formularz kontaktowy
   Jednocześnie informujemy, że:
  • z Inspektorem Ochrony Danych Administratora możesz skontaktować się drogą mailową: kontakt@selena.com;
  • Twoje dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, a którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych technicznych czynności w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  • Administrator będzie przetwarzał Twoje dane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania niniejszej zgody;
  • przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody;
  • przysługuje Ci prawo do dostępu do treści Twoich danych i ich sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
  • przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Twoje dane będą przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.