FOYER CENTRUM KONGRESOWEGO

Wykładzina podłogowa w części foyer Centrum Kongresowego ICE Kraków
Wykonawca: Rob-Seb Robert Barczyk
Wykorzystane produkty: WB-290, LC-705, WB-975
Powierzchnia: 300m²