PACZKÓW

Restauracja Babcina Chata Paczków
Wykonawca: Franciszek Boczkowski, Dzierżoniów
Wykorzystane produkty: PB-235, HB-810, FS-415, OL-650